Rezultaty osiągnięte w wyniku coachingu przeprowadzonego przez dr Mukoid są wymierne, a bywają spektakularne - w krótkim czasie mogliśmy zaobserwować pozytywne zmiany postaw i zachowań osób coachowanych. Serie spotkań z coachem skutecznie przygotowują do pełnienia zaawansowanych funkcji kierowniczych, rozszerzenia zakresu odpowiedzialności, podejmowania wyzwań w Organizacji. Franck Wintenberger
Dyrektor Zasobów Ludzkich i Finansów
Szkołę Coachingu Mukoid polecam każdej osobie, która przede wszystkim pragnie nauczyć się prawdziwej sztuki coachingu czyli "pomagania ludziom bez nakazywania im co maja robić" i pragną zdobyc niezbędne umiejętności do praktycznego przygotowywania się do zdania egzaminu certyfikacyjnego ICF. Sposob prowadzenia zajęć jest żywy i bardzo angażujący uczestników. Atmosfera podczas zjazdów jest niezwykła, przepełniona dowcipem, optymizmem i wspaniałymi ludźmi. Dr Ewa, to rewelacyjna i bardzo ciepła postać, niesamowity trener mający ogromną wiedzę i potrafiący ją przekazać. Sesje przez nią prowadzone są zrozumiałe i łatwo przyswajalne, poszerzają wiedzę na temat relacji z innymi, wspomagają rozwój osobisty oraz dodają dużo odwagi i uczą umiejętności rozmowy z klientem. Jestem bardzo dumny z ukończenia studiów coachingowych w Instytucie Komunikacji i Rozwoju Mukoid. To niesamowita inwestycja w siebie! Andrew Winnicki
Profesjonalne podejście oraz skuteczne metody działania Instytutu, oparte na potwierdzonych osiągnięciach nauki o zarządzaniu i zaawansowanych technologiach psychologii społecznej, współgrały z wysokimi wymaganiami naszego top management. W warunkach dynamicznego wzrostu Instytut dostarczył nam adekwatnych narzędzi do podejmowania wyzwań zawodowych. Andrzej Hadwiczak
Wiceprezes Zarządu