Instytut Mukoid

Szkoła Umiejętności Coachingowych

Nabędziesz umiejętności, które świetnie działają we wszystkich kontaktach z ludźmi.
Wspierają i rozwijają nasze możliwości i zamierzenia w obszarach zawodowych i prywatnych.

Nasza oferta

Jeśli chcesz zostać profesjonalnym coachem i/lub nauczyć się umiejętności coachingowych do wykorzystania w swojej pracy i życiu.
Jeżeli jesteś menedżerem i chcesz w praktyczny sposób odkryć jak poprzez coachingowy styl zarządzania zwiększyć efektywność.
Jeżeli chcesz poszerzać swoje kompetencje w obszarach związanych z coachingiem, zarządzaniem, komunikacją i szeroko pojętym rozwojem.

Kurs czy Studia

Dlaczego nasze kursy nazywamy studiami?

Jednak nie są to studia akademickie, lecz praktyczne

Nasze standardy

W Instytucie Mukoid otrzymujesz:

Dlaczego coaching?

Kilka słów o coachingu

To propozycja nie tylko dla osób chcących zostać zawodowym coachem, lecz dla tych wszystkich, którzy świadomie dążą do rozwoju własnego, chcą wspierać rozwój innych ludzi, a może nawet całych społeczności.

Na te studia zapraszamy osoby, które wierzą, że przyjazna a zarazem efektywna komunikacja, otwartość i tolerancja dla odmienności, nastawienie na zrozumienie drugiego człowieka, a przy tym własna integralność i etyczne postępowanie – to najlepsza ścieżka rozwoju ludzi i organizacji.

Studia umiejętności coachingowych przeznaczone są dla osób otwartych, ciekawych świata, pozytywnie nastawionych do siebie i do innych ludzi.

Dla osób chcących poznać podstawy coachingu
Czyli pełne przygotowanie do akredytacji ICF
poziom ACC
Start: 17 listopada 2023
Edycja XVIII Online
Dla osób zdecydowanych, które lubią kompleksowe rozwiązania
Czyli pełne przygotowanie do akredytacji ICF
poziom PCC i ACC
Start: 17 listopada 2023
Edycja XVIII Online
Dla osób po kursie podstawowym na poziomie ACC, wejście na wyższy poziom PCC (ścieżką Level 2)
Czyli pełne przygotowanie do akredytacji ICF
poziom PCC
Start: 8 marca 2024
Edycja XVIII Online

To propozycja dla menedżerów i liderów niezależnie od wieku i zdobytego doświadczenia, dla wszystkich, których łączy chęć wzbogacania swojego warsztatu menedżerskiego oraz poszukiwania najlepszych odpowiedzi na wciąż rosnące i zmienne oczekiwania wobec liderów.

Na te studia zapraszamy osoby, które wierzą, że prawdziwą wartością firmy są ludzie i rozumieją, że ich rozwój to wzrost wartości organizacji, jej efektywności i skuteczności, a także warunek przetrwania w wymagającej rzeczywistości.

Studia coachingowego stylu zarządzania przeznaczone są dla tych menedżerów i liderów, którzy nie boją się zaangażować swój zespół do brania odpowiedzialności za rozwój organizacji oraz jednocześnie dbają o to, by zespół ten stale się uczył i sprawnie transformował na miarę potrzeb, jakie stawia przed nim współczesny świat biznesu.

Dla menedżerów i liderów, dbających o ciągły rozwój zarówno swój jak i swoich zespołów
Czyli kompleksowe wzbogacenie warsztatu nowoczesnego menedżera
Start: 18 listopada 2023
Edycja 1 Online

Dodatkowa wiedza

Warsztaty i szkolenia organizowane przez Instytut Mukoid

Cykl warsztatów na żywo - na każdym spotkaniu poznajesz i trenujesz w praktyce jedno nowe narzędzie, które potem możesz stosować podczas sesji coachingowych (a także szkoleń, warsztatów czy innych praktyk rozwojowych).
Tutaj znajdziesz gotowe narzędzia, które wzbogacą i skonsolidują Twój warsztat. Narzędzia umieściliśmy w pudełkach. W każdym z nich znajdziesz: 1) Video demonstrujące i objaśniające w jaki sposób skorzystać z danego narzędzia 2) Kartę opisową 3) Skróconą instrukcję 4) Pomocne pytania
Głównym założeniem szkolenia jest efektywne wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności, kompetencje oraz narzędzia jakimi powinien dysponować coach wewnętrzny. Firma posiadająca profesjonalnego coacha wewnątrz swojej organizacji zyskuje: wzrost wydajności pracy indywidualnej i zespołowej, zadowolonych pracowników oraz poprawę komunikacji, wzrost kompetencji liderskich oraz samodzielności wśród pracowników i pracy zespołów, doskonalenie strategii zarządzania przedsiębiorstwem, przełożenie podejścia coachingowego na całą organizację itd.

Kontakt

Masz do nas jakieś pytania?

Napisz, zadzwoń – chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie możliwości uczestnictwa w naszych kursach.