Jakub Rozbicki 

Coach, Trener

Coach z akredytacją PCC ICF, certyfikatem ICC oraz coachingu biznesowego CCLP /coaching clinic

Trener biznesu oraz doradca zespołu Action Learning.

Instruktor wspinaczki i taternictwa, twórca autorskiego programu łączącego coaching ze wspinaczką.

Ukończył Nauki Społeczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe Coaching w Biznesie w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Jest kierownikiem programowym i wykładowcą studiów podyplomowych Coachingu w Wyższej Szkole Zarządzania
i Bankowości w Krakowie

Pracuje z kadrą menadżerską prowadząc procesy koncentrujące się na przywództwie w biznesie.
Jest również life coachem.