Instytut Mukoid

Kurs Team Coachingu

Kurs Umiejętności Profesjonalnego Coacha Zespołów dostarczy Ci niezbędnych kompetencji, doświadczenia, inspiracji i wiedzy, aby efektywnie i z obopólną satysfakcją pracować z zespołami.

Team Coaching - Coaching dla Zespołów

Czym ten kurs różni się od innych kursów?

Został zaprojektowany na podstawie naszych ponad 15-letnich doświadczeń w prowadzeniu coachingów i szkoleń coachingowych. W szczególności wzięliśmy pod uwagę praktykę ostatnich kilku lat, które ukazały zalety, ale i wyzwania kursów online.

Czy nam się to podoba czy nie – praca zdalna jest i zapewne na dłużej pozostanie rzeczywistością współczesnych organizacji, zespołów, specjalistów i menadżerów. Kiedy posiadasz umiejętność pracy z ludźmi online, przejście na tryb stacjonarny to przysłowiowa bułka z masłem 🥖

Ale kierunek odwrotny już nie jest tak łatwy.

Dlatego ten kurs robimy w 100% online.

Jednak to nie wszystko:

Wiemy, że Twój czas jest cenny, a Ty oprócz bycia kursantem masz 100 (lub więcej) innych ważnych zadań, obowiązków i przyjemności (tak, one są niemniej ważne).
Dlatego pieczołowicie rozdzieliliśmy to, co wymaga Twojej obecności na zajęciach (1) od tego, co niekoniecznie jej wymaga (2).

1

Praktykowanie pod okiem Mistrzów, ćwiczenia umiejętności, obserwacja jak robią to inni, dyskusje, relacje z innymi coachami, wymiana poglądów i doświadczeń, superwizja, mentoring, dawanie i otrzymywanie feedbacku i feed-forwardu – to są te elementy, które wypełnią nasze 4 hiper-intensywne stymulujące i inspirujące warsztaty.

2

Teoria, opisy, definicje, artykuły eksperckie, wykłady, testy, lektury, zadania etc. – to tzw. elementy „wiedzowe”. Nie wymagają one wspólnej pracy w tym samym dla każdego czasie i miejscu. No i powiedzmy sobie szczerze: jedni przyswajają je w tempie błyskawicznym i pędzą dalej, inni wolą spokojnie je przetrawić, wrócić, zastanowić się… Jako coachowie (i trenerzy) dobrze wiemy, że style uczenia się bywają różne. I w tym przypadku genialną metodą okazuje się e-learning. Oczywiście pod warunkiem, że jest sensownie i profesjonalnie przygotowany.

I tak właśnie będzie wyglądać Twoja nauka team coachingu z Instytutem Mukoid:

Team Coaching, czyli Coaching dla Zespołów:

Instytut Mukoid Komunikacja dla Rozwoju, akredytowana przez ICF (International Coaching Federation) instytucja od ponad 15 lat zajmująca się edukacją coachów, zaprasza Cię na intensywny praktyczny kurs umiejętności profesjonalnego Team Coacha: Coaching dla Zespołu oparty na koncepcji Osoby.

Geniusz 21 wieku pracuje zespołowo. Samotny jeździec przegrywa.
(Ewa Mukoid)

Dla kogo

Jeśli jesteś:

*osoba uczestnicząca w kursie powinna posiadać co najmniej podstawowe kompetencje w obszarze coachingu

Kurs Umiejętności Profesjonalnego Coacha Zespołów dostarczy Ci niezbędnych kompetencji, doświadczenia, inspiracji i wiedzy, aby efektywnie i z obopólną satysfakcją pracować z zespołami.

Godzin
0
Miesiące
0
Warsztaty
0
Prowadzących
0

Program kursu

Kurs składa się z 4 praktycznych warsztatów online

Program trwa 4 miesiące i obejmuje 4 praktyczne warsztaty szkoleniowe, monitorowane ćwiczenia w grupie, pracę własną z dostarczonymi materiałami szkoleniowymi (ok. 30 godzin), moderowane dyskusje, obserwacje prowadzonych na żywo sesji coachingowych, superwizje grupowe oraz indywidualne, a także wsparcie i feedback mentorów.

1 Warsztat

Zespół jako coachee: specyfika, zasady, cele. Podstawowe metody. Kontrakt, proces, budowanie relacji.

oraz e-learning 10 godz., w tym ćwiczenia praktyczne min. 3 godz.

2 Warsztat

Kluczowe kompetencje coacha zespołu: co, kiedy, z kim, w jaki sposób. Standardy działania i odpowiedzialności.

oraz e-learning 10 godz., w tym ćwiczenia praktyczne min. 3 godz.

3 Warsztat

Praca z dysfunkcjami, dynamikami grupowymi, konfliktami i zaburzeniami komunikacji. Superwizja grupowa.

oraz e-learning 10 godz., w tym ćwiczenia praktyczne min. 3 godz.

4 Warsztat

Zarządzanie procesem team coachingu i jego elementami. Współpraca z interesariuszami. Etyka i bhp coacha zespołu. Superwizja grupowa.

oraz sesja superwizji indywidualnej: 2 godz. – termin ustalany indywidualnie

Korzyści dla Ciebie

Co otrzymasz dołączając do kursu

Kompetencje (postawy, zachowania, techniki, narzędzia) w obszarze coachingu zespołów
Doświadczenie i superwizję prowadzenia sesji coachingu zespołowego
Znajomość zasad projektowania, kontraktowania i wdrażania procesów coachingu w zespołach
Inspiracje i propozycje dobrych praktyk oparte na autentycznych relacjach team coachów
Umiejętności facylitacji, mediacji i negocjacji potrzebne coachowi zespołów
Bogaty materiał e-learningowy na dedykowanej platformie, unikatowe materiały szkoleniowe
Wsparcie Zespołu Coachów, Mentorów i Pracowników Instytutu Mukoid
oraz
Certyfikat PTCC (Professional Team Coach Certificate) Mukoid Institute Communication for Growth
Podstawę szkoleniową do uzyskania akredytacji ACTC (Advanced Certification in Team Coaching) ICF
60 godzin specyficznego szkolenia coachingowego, które możesz wykorzystać dla potrzeb swojej indywidualnej akredytacji (odnowienie lub wyższy poziom) coacha ICF
Trenerzy:
Ewa online1
dr Ewa Mukoid - Coach MCC, Mentor, Asesor ICF
Akredytowany coach ICF na poziomie MCC. Pełni funkcje asesora (egzaminatora) międzynarodowych procesów akredytacyjnych przy ICF Global. Łączy wiedzę doktora filozofii (UJ, Sorbona), eksperta europejskich standardów zarządzania zasobami ludzkimi (SGH) z wieloletnią praktyką menadżerską (przedsiębiorcy oraz członka międzynarodowych korporacji). Prowadzi procesy coachingu dla najwyższych kadr i zespołów zarządzających oraz warsztaty doskonalenia kompetencji przywódczych, komunikacyjnych i relacyjnych. Autorka książek i artykułów w zakresie coachingu i rozwoju osobistego.
Więcej
Bożena online1
Bożena Michońska - Executive and Business Coach PCC ICF
Absolwentka Zaawansowanych Studiów Mukoid z akredytacją na poziomie PCC. Coach metody Action Learning, mediator i facylitator programów rozwojowych Horse Assisted Education. Zawodowo – jako wiceprezes ds. personalnych i centrum ekspertyz odpowiada za zarządzanie ludźmi i rozwój przywództwa w międzynarodowej korporacji. M.in. organizuje i prowadzi coachingi grupowe, szkolenia dla coachów wewnętrznych. Prywatnie – jako life coach wspiera osoby podczas ważnych życiowych zmian oraz poszukujące wyzwań i inspiracji. Jest wolontariuszką w hospicjum.
Więcej
Kasia J online2
Katarzyna Jasińska - ICF ACC, Strenghts Coach, Trener biznesu
Absolwentka Zaawansowanych Studiów Mukoid oraz EY Academy of Business, Asesor AC/DC. Umiejętności coachingowe wykorzystuje w obszarach biznesowych jako dyrektor strategicznych programów rozwojowych grupy produkcyjnej o zasięgu globalnym. Jej ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich obejmuje planowanie strategiczne, rozwój biznesu, zarządzanie projektami, kontakty ze światowymi koncernami motoryzacyjnymi oraz współpracę w zespołach międzynarodowych nie tylko w Europie ale także w Chinach i Meksyku. Wspiera kadry zarządzające poprzez projektowanie i wdrażanie menedżerskich programów rozwojowych.
Więcej

Rekrutacja na 1 edycję kursu zakończona.

Wkrótce informacja o kolejnej.