Instytut Mukoid

Kurs Team Coachingu

Kurs Umiejętności Profesjonalnego Coacha Zespołów dostarczy Ci niezbędnych kompetencji, doświadczenia, inspiracji i wiedzy, aby efektywnie i z obopólną satysfakcją pracować z zespołami.

Team Coaching (Coaching Zespołowy):

Instytut Mukoid Komunikacja dla Rozwoju, akredytowana przez International Coaching Federation (ICF) instytucja od ponad 15 lat zajmująca się edukacją coachów, zaprasza Cię na intensywny praktyczny kurs pt. „Umiejętności profesjonalnego coacha zespołów” (Professional Team Coach Skills).

Geniusz 21 wieku pracuje zespołowo. Samotny jeździec przegrywa.
(Ewa Mukoid)

Dla kogo

Jeśli jesteś:

Kurs Umiejętności Profesjonalnego Coacha Zespołów dostarczy Ci niezbędnych kompetencji, doświadczenia, inspiracji i wiedzy, aby efektywnie i z obopólną satysfakcją pracować z zespołami.

0
Godzin
0
Miesiące
0
Warsztaty
0
Prowadzących

Program kursu

Kurs składa się z 4 praktycznych warsztatów online

Program trwa 4 miesiące i obejmuje 4 praktyczne warsztaty szkoleniowe, monitorowane ćwiczenia w grupie, pracę własną z dostarczonymi materiałami szkoleniowymi (ok. 30 godzin), moderowane dyskusje, obserwacje prowadzonych na żywo sesji coachingowych, superwizje grupowe oraz indywidualne, a także wsparcie i feedback mentorów.

1 Warsztat

Zespół jako coachee: specyfika, zasady, cele. Podstawowe metody. Kontrakt, proces, budowanie relacji.

18 lutego 2024
godz. 11:00-15:00 oraz 17:00-20:00

oraz e-learning 10 godz., w tym ćwiczenia praktyczne min. 3 godz.

2 Warsztat

Kluczowe kompetencje coacha zespołu: co, kiedy, z kim, w jaki sposób. Standardy działania i odpowiedzialności.

24 marca 2024
godz. 11:00-15:00 oraz 17:00-20:00

oraz e-learning 10 godz., w tym ćwiczenia praktyczne min. 3 godz.

3 Warsztat

Praca z dysfunkcjami, dynamikami grupowymi, konfliktami i zaburzeniami komunikacji. Superwizja grupowa.

28 kwietnia 2024
godz. 11:00-15:00 oraz 17:00-20:00

oraz e-learning 10 godz., w tym ćwiczenia praktyczne min. 3 godz.

4 Warsztat

Zarządzanie procesem team coachingu i jego elementami. Współpraca z interesariuszami. Etyka i bhp coacha zespołu. Superwizja grupowa.

26 maja 2024
godz. 11:00-15:00 oraz 17:00-20:00

oraz sesja superwizji indywidualnej: 2 godz. – termin ustalany indywidualnie

Korzyści dla Ciebie

Co otrzymasz dołączając do kursu

Kompetencje (postawy, zachowania, techniki, narzędzia) w obszarze coachingu zespołów
Doświadczenie i superwizję prowadzenia sesji coachingu zespołowego
Znajomość zasad projektowania, kontraktowania i wdrażania procesów coachingu w zespołach
Inspiracje i propozycje dobrych praktyk oparte na autentycznych relacjach team coachów
Umiejętności facylitacji, mediacji i negocjacji potrzebne coachowi zespołów
Bogaty materiał e-learningowy na dedykowanej platformie, unikatowe materiały szkoleniowe
Wsparcie Zespołu Coachów, Mentorów i Pracowników Instytutu Mukoid
oraz
Certyfikat PTCC (Professional Team Coach Certificate) Mukoid Institute Communication for Growth
Podstawę szkoleniową do uzyskania akredytacji ACTC (Advanced Certification in Team Coaching) ICF
60 godzin specyficznego szkolenia coachingowego, które możesz wykorzystać dla potrzeb swojej indywidualnej akredytacji (odnowienie lub wyższy poziom) coacha ICF
Trenerzy:
Ewa online1
dr Ewa Mukoid - Coach MCC, Mentor, Asesor ICF
Akredytowany coach ICF na poziomie MCC. Pełni funkcje asesora (egzaminatora) międzynarodowych procesów akredytacyjnych przy ICF Global. Łączy wiedzę doktora filozofii (UJ, Sorbona), eksperta europejskich standardów zarządzania zasobami ludzkimi (SGH) z wieloletnią praktyką menadżerską (przedsiębiorcy oraz członka międzynarodowych korporacji). Prowadzi procesy coachingu dla najwyższych kadr i zespołów zarządzających oraz warsztaty doskonalenia kompetencji przywódczych, komunikacyjnych i relacyjnych. Autorka książek i artykułów w zakresie coachingu i rozwoju osobistego.
Więcej
Bożena online1
Bożena Michońska - Executive and Business Coach PCC ICF
Absolwentka Zaawansowanych Studiów Mukoid z akredytacją na poziomie PCC. Coach metody Action Learning, mediator i facylitator programów rozwojowych Horse Assisted Education. Zawodowo – jako wiceprezes ds. personalnych i centrum ekspertyz odpowiada za zarządzanie ludźmi i rozwój przywództwa w międzynarodowej korporacji. M.in. organizuje i prowadzi coachingi grupowe, szkolenia dla coachów wewnętrznych. Prywatnie – jako life coach wspiera osoby podczas ważnych życiowych zmian oraz poszukujące wyzwań i inspiracji. Jest wolontariuszką w hospicjum.
Więcej
Kasia J online2
Katarzyna Jasińska - ICF ACC, Strenghts Coach, Trener biznesu
Absolwentka Zaawansowanych Studiów Mukoid oraz EY Academy of Business, Asesor AC/DC. Umiejętności coachingowe wykorzystuje w obszarach biznesowych jako dyrektor strategicznych programów rozwojowych grupy produkcyjnej o zasięgu globalnym. Jej ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich obejmuje planowanie strategiczne, rozwój biznesu, zarządzanie projektami, kontakty ze światowymi koncernami motoryzacyjnymi oraz współpracę w zespołach międzynarodowych nie tylko w Europie ale także w Chinach i Meksyku. Wspiera kadry zarządzające poprzez projektowanie i wdrażanie menedżerskich programów rozwojowych.
Więcej

Koszt kursu:

9 717 zł brutto

8 745 zł brutto
Specjalna zniżka 10% tylko do 3 grudnia 2023!
Przy zapisie wpłacasz tylko 900 zł brutto jako opłatę wstępną, a pozostałą część przed rozpoczęciem kursu.
Instytut Mukoid posiada wpis w Biurze Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki czemu możesz skorzystać z dofinansowania ze środków publicznych i funduszy unijnych

dowiedz się więcej o dofinansowaniu >>

Istnieje możliwość płatności w ratach.