Dlaczego firmy i organizacje wybierają coaching?

W konkurencyjnym otoczeniu coaching to skuteczne narzędzie zarządzania rozwojem organizacji.

W porównaniu z tradycyjnymi szkoleniami – coaching oferuje spersonalizowane, elastyczne a zarazem całościowe podejście do potrzeb i celów Klienta.

W porównaniu z ekspertyzami, konsultingiem, klasycznym doradztwem – efekty coachingu są dopasowane do oczekiwań, wymierne i bezpośrednio obserwowalne.

W porównaniu z intuicyjnym wprowadzaniem zmian – coaching daje wsparcie oparte na wiedzy, przewidywalne i systematyczne.

W obliczu rozmaitych trendów zarządzania – coaching pozwala wybrać optymalne metody spośród wachlarza możliwych praktyk.

W porównaniu z innymi działaniami – coaching jest ekonomiczny, zwrot z inwestycji na poziomie powyżej 500%

Organizacje wybierają m.in. :

COACHING MENADŻERSKI – aby efektywnie wspomóc swoją kadrę kierowniczą w stających przed nimi wyzwaniach, w rozwoju określonych kompetencji (np. przywództwo, kreatywność, skuteczna komunikacja, umiejętności relacyjne… ), w stawianiu czoła przewidywanym zmianom, w zarządzaniu sobą i zespołem zgodnie z priorytetami organizacji…

COACHING KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ (executive coaching) – aby zapewnić profesjonalny komfort funkcjonowania osób na najwyższych stanowiskach, zamortyzować efekt „samotności na szczycie”, aby zagwarantować psychologiczny „piorunochron” stresu i wyzwań zarządzania dużymi strukturami i budżetami.

COACHING DLA SZEFA / WŁAŚCICELA FIRMY – w sytuacji ekstremalnej odpowiedzialności i zdania na własne siły, doskonałe narzędzie wsparcia zarządzania, informacji zwrotnej, fachowej facylitacji decyzji i procesów strategicznych oraz utrzymania balansu praca – życie.

COACHING SUKCESJI – aby zaplanować długoterminową przyszłość organizacji, dobrze wybrać i właściwie wyposażyć swoich następców i kontynuatorów.

COACHING ZESPOŁÓW (team coaching) – aby ułatwić budowanie i sprawne działanie nowo powoływanych lub już funkcjonujących zespołów projektowych, zadaniowych, komórek, wydziałów, biur, dyrekcji. Wsparcie na poziomie zarządzania celami, konfliktem, przywództwem i efektywnością pracy.

COACHING ADAPTACYJNY – w okresach zachodzących lub planowanych zmian organizacyjnych, restrukturyzacji, rekrutacji wewnętrznej, awansu, przekształceń kapitałowych, zmiany formy własności, zmiany akcjonariatu (fuzji, przejęcia… ), zmiany modelu funkcjonowania, zmiany polityki kadrowej, także – zmiany lub objęcia nowego stanowiska.

COACHING ROZWOJOWY – jako narzędzie zarządzania talentami (High Potentials), metoda wprowadzania nowych menadżerów, przygotowanie do awansu, element systemu identyfikacji następstw i ścieżek kariery. Ten rodzaj coachingu często bywa łączony z mentoringiem (Mentoring)

COACHING KOŃCA KARIERY – aby ułatwić odejście (najczęściej – przejście na emeryturę) swoim długoletnim współpracownikom,

COACHING STRATEGII INWESTYCYJNYCH – aby wesprzeć osoby odpowiedzialne za rozwój firmy w podjęciu w pełni wyważonych, optymalnych decyzji inwestycyjnych lub dezinwestycyjnych

COACHING KULTURY ORGANIZACYJNEJ – w trosce o nadrzędne wartości organizacyjne, implementację misji i wizji, wzmocnienie pozytywnego brandingu wewnętrznego, spójność działania, zarządzanie przez cele, facylitację rozwoju kapitału ludzkiego…

COACHING MOTYWACYJNY – to niebanalna forma docenienia pracownika przez organizację. Zamiast tradycyjnych – często niezbyt dobrze odbieranych – imprez integracyjnych, gratyfikacja przyjmuje postać cyklu sesji coachingu łączącego elementy zawodowe z life-coachingiem.

 

Jaka jest tego wartość i Ile to kosztuje?

Jaka jest tego wartość?

Wartość rezultatu określana jest przy zamówieniu. Czasami pozornie może wydawać się ona „niewymierna” – jak np. wzrost motywacji lub zarządzanie emocjami w komunikacji menadżerskiej. Jednak – samodzielnie lub przy pomocy Coacha – łatwo można przełożyć ją na konkretny biznesowy ROI.

Pomiar rezultatu zakładany jest na początku procesu coachingowego. W trakcie procesu jest on sukcesywnie weryfikowany, a na koniec podlega precyzyjnej ewaluacji. W tym celu stosowane mogą być mierniki behewioralne, badania 360, AC/DC lub inne metody pomiaru uzgodnione z Klientem.

Ciekawostka:

Istnieje coś takiego jak wartość dodana coachingu – ekstrapolacja jego rezultatów. To, co miało służyć osiągnięciu konkretnego efektu w danym obszarze, rozciąga się i niejako „zaraża” inne. W ten sposób ZAWSZE dostajesz więcej niż planowałeś.

Ile to kosztuje?

Ceny procesów coachingowych są negocjowane i zależą od:

  • planowanych rezultatów
  • liczby i kwalifikacji zaangażowanych coachów
  • warunków logistycznych i długości umowy
  • czasu trwania i intensywności sesji coachingowych
  • używanych narzędzi i metod coachingowych
zobacz Ofertę naszą

Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości