Doskonalenie Kompetencji Menadżerskich

Program obejmuje cykl treningów kształtujących i doskonalących umiejętności potrzebne na każdym stanowisku związanym z zarządzaniem ludźmi.

Kompetencje menadżerskie obejmują nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim określone zachowania i postawy związane z przyswojeniem konkretnych umiejętności.

Program pozwala nabyć, wypracować bądź udoskonalić umiejętności takie jak:

  • skuteczna komunikacja
  • strategiczne myślenie
  • rozwiązywanie problemów
  • delegowanie zadań, ich kontrola i ocena
  • praca z zespołem i jednostką
  • zarządzanie czasem i przestrzenią
  • sterowanie procesami i zarządzanie zmianą
  • kompetencje przywódcze

 

Adresatami tej formy rozwoju są menadżerowie wyższego oraz średniego szczebla, zwłaszcza w sytuacjach przewidywanych zmian stanowiskowych oraz na poziomie organizacji, zarządzania, kultury korporacyjnej, zmian właścicielskich itp. Treningi kompetencji menadżerskich wpisują się także w systemy zarządzania talentami, następstwami
i projektowania ścieżek kariery.

 

Oferujemy Państwu:

treningi indywidualne (tzw. coaching)

Zobacz więcej

polecany głównie dla najwyższych stanowisk i funkcji w organizacji .

Odbywa się w formie indywidualnych spotkań (sesji) z osobistym trenerem – executive coachem.

Program merytorycznie i technicznie zostaje dostosowany do priorytetów Klienta, a następnie monitorowany pod kątem jego najwyższej efektywności.
Sekwencyjny pomiar efektów gwarantuje adekwatną realizację założonych celów.

Standardowy cykl przewiduje 10 3-godzinnych spotkań w odstępach miesięcznych.

oraz

warsztaty zespołowe

Zobacz więcej

Minimalna liczba uczestników warsztatu: 4 osoby, maksymalna: 12 osób

Program trwa 80 godzin szkoleniowych – 10 dni szkoleniowych w odstępach miesięcznych. Program rozpoczyna ewaluacja aktualnego poziomu umiejętności
oraz diagnoza potrzeb.

Dalej, obejmuje praktyczne szkolenie, trening, gry symulacyjne, ćwiczenia w terenie, auto-ewaluację, mentoring, informację zwrotną, monitoring postępów
i końcowe zalecenia rozwojowe.

Uczestnicy otrzymują unikalne materiały szkoleniowe i poszkoleniowe.

 

Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości