Efektywność Osobista – zarządzanie sobą w czasie i przestrzeni

Program przeznaczony jest dla Osób zapracowanych i obowiązkowych, które chcą wyzbyć się poczucia przytłoczenia nadmierną ilością zadań i nauczyć się lepiej radzić sobie
z podjętymi obowiązkami.

Odpowiedz sobie na kilka pytań:

Uważasz, że zadania najlepiej wykonujesz Ty – sam/a – i dlatego większość lub wszystkie bierzesz na siebie?

Co prawda zlecasz wykonanie komuś zadania, ale nie potrafisz powstrzymać się od kontroli tej osoby, jeszcze w trakcie jego wykonywania?

Z trudem odnajdujesz się we własnym kalendarzu lub prawie z niego nie korzystasz?

Ustalanie priorytetów na nic Ci się w praktyce nie zdaje?

Utrzymanie konsekwencji w realizacji postawionych sobie celów to dla Ciebie spore wyzwanie?

Nie potrafisz odmówić, jeśli ktoś prosi Cię o pomoc, mimo że to zakłóca Twój rytm i plan pracy?

Łatwo rozpraszasz się drobiazgami, przez co sprawy istotne schodzą na plan dalszy?

 

Odpowiedziałeś/łaś na któreś z powyższych pytań TAK?

Ten program jest właśnie dla Ciebie!

 

Program uczy jak:

  • odzyskać czas i uporządkować przestrzeń
  • znaleźć miejsce na to, co dla nas naprawdę ważne
  • asertywnie odmawiać i efektywnie delegować
  • planować tak, aby osiągać zaplanowane rezultaty
  • realizować tak, aby nie niszczyć własnych zasobów lecz je wzmacniać

 

Dostępny jest w 2 postaciach:

treningi indywidualne (tzw. coaching)

Zobacz więcej

polecany głównie dla najwyższych stanowisk i funkcji w organizacji .

Odbywa się w formie indywidualnych spotkań (sesji) z osobistym trenerem – executive coachem i wykorzystuje różnorodne formy takie jak monitoring sytuacyjny, fotografia godzinowa, wizualizacja czaso-przestrzenna, praca na wartościach i priorytetach, symulacja i eksperyment w warunkach kontrolowanych, feedback i feedforward.

Program merytorycznie i technicznie zostaje dostosowany do priorytetów Klienta, a następnie monitorowany pod kątem jego najwyższej efektywności.
Sekwencyjny pomiar efektów gwarantuje adekwatną realizację założonych celów.

Standardowy cykl przewiduje 5 3-godzinnych spotkań w odstępach miesięcznych.

oraz

warsztaty zespołowe

Zobacz więcej

Minimalna liczba uczestników warsztatu: 4 osoby, maksymalna: 12 osób

Program trwa 40 godzin szkoleniowych – 5 dni szkoleniowych w odstępach miesięcznych. Program rozpoczyna ewaluacja umiejętności i diagnoza potrzeb.

Dalej, obejmuje praktyczne szkolenie, trening, eksperyment, inter-monitoring sytuacyjny, fotografię godzinową, wizualizacja czaso-przestrzenna, pracę na wartościach
i priorytetach, symulację i eksperyment w warunkach kontrolowanych, ćwiczenia w terenie, , informację zwrotną, monitoring satysfakcji z rezultatów, zalecenia na przyszłość.

Uczestnicy otrzymują unikalne materiały szkoleniowe i poszkoleniowe. 

 

Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości