Komunikacja coachingowa w zarządzaniu

Dla kogo?

Dla osób na kierowniczych stanowiskach, które widzą potrzebę lub chcą wypróbować zmianę stylu zarządzania z dyrektywnego na bardziej „miękki”.

Po co?

Wprawdzie rolą menadżera nie jest bycie coachem, jednak komunikacyjne umiejętności zaczerpnięte z coachingu są zdecydowanie przydatne, aby m.in.:

  • lepiej mobilizować zespół
  • efektywniej nim zarządzać
  • wydobywać potencjał ludzi
  • budować zaangażowanie pracowników
  • poprawiać atmosferę w pracy
  • zwiększać retencję wartościowych pracowników
  • zapobiegać konfliktom i rozwiązywać je
  • zmniejszać swoje codzienne przeciążenie i zyskiwać więcej czasu na działania strategiczne i rozwojowe
  • motywować środkami pozafinansowymi
  • zwiększać swoją satysfakcję z bycia liderem

Te zaś korzyści pociągają za sobą kolejne, efektem śnieżnej kuli – Warto spróbować!

Oferujemy Państwu:

treningi indywidualne (tzw. coaching)

Zobacz więcej

polecany głównie dla najwyższych stanowisk i funkcji w organizacji .

Odbywa się w formie indywidualnych spotkań (sesji) z osobistym trenerem – executive coachem.

Obejmuje diagnozę potrzeb i postaw, praktyczny trening kompetencyjny, eksperyment, ćwiczenia w terenie, rejestrację i analizę nagrań, mentor-coaching i ewaluację rezultatów.

Program merytorycznie i technicznie zostaje dostosowany do priorytetów Klienta, a następnie monitorowany pod kątem jego najwyższej efektywności. Sekwencyjny pomiar efektów gwarantuje adekwatną realizację założonych celów.

Standardowy cykl przewiduje 5 3-godzinnych spotkań w odstępach miesięcznych.

oraz

warsztaty zespołowe

Zobacz więcej

Minimalna liczba uczestników warsztatu: 4 osoby, maksymalna: 12 osób

Program trwa 80 godzin szkoleniowych – 10 dni szkoleniowych w odstępach miesięcznych. Program rozpoczyna ewaluacja aktualnego poziomu umiejętności oraz diagnoza potrzeb.

Dalej, obejmuje praktyczne szkolenie, trening kompetencyjny, ćwiczenia inter pares, inter-wizję, mentor-coaching, informację zwrotną, monitoring postępów i końcowe zalecenia rozwojowe.

Uczestnicy otrzymują unikalne materiały szkoleniowe i poszkoleniowe.

 

Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości