Studia Zawodowe Coachingu

Studia Zawodowe Coachingu kompleksowo przygotowują do podjęcia i wykonywania zawodu coacha zgodnie
ze standardami ICF.

 

Szkoła Coachów Biznesu

Dla osób i organizacji zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem tej wysoce skutecznej technologii rozwoju kadr i wsparcia zarządzania kapitałem ludzkim, jaką jest coaching biznesu.