Lider, Wizjoner, Technokrata, Ekspert czy Mentor?

Kim jesteś Szefie? Kim powinieneś być? Kim być chcesz?

Praktyczny przegląd stylów zarządzania i przywództwa oraz związanych z nimi umiejętności i postaw, pozwoli zidentyfikować i doskonalić charakter swojej osobistej charyzmy, określić swój indywidualny styl zarządzania i przywództwa a następnie świadomie rozwijać swoje mocne a niwelować swoje słabsze strony.

Zobacz więcej

Program zapewnia selektywny bądź kompleksowy rozwój:

  • kompetencji przywódczych
  • kreatywności
  • integralnej komunikacji
  • umiejętności inspirowania
  • transferu wiedzy i doświadczenia
  • gospodarowania energią własną i zespołu

Program składa się z części wspólnej – szkoleniowo-warsztatowej oraz z części indywidualnej – coachingowej, po to by – z jednej strony wykorzystać dynamikę i potencjał grupy, a z drugiej – zapewnić każdemu Uczestnikowi indywidualne wsparcie rozwoju jego własnego stylu.

Minimalna liczba uczestników: 4 osoby, maksymalna: 8 osób

Warsztat szkoleniowy trwa 24 godziny szkoleniowe – 3 dni szkoleniowe, po których następują 3 indywidualne 2-godzinne sesje coachingowe na przestrzeni kolejnych
3 miesięcy.

 

Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości