To program budowania osobistej i profesjonalnej wiarygodności, a wraz z nią – reputacji i zaufania, jakie wzbudzamy u kontrahentów i partnerów.

Dla kogo?

dla profesjonalistów, których praca i jej rezultaty wiążą się z kontaktami z ludźmi.

Po co?

Aby wypracować umiejętności świadomego zarządzania:

 • wrażeniem, jakie wywieramy
 • wpływem, jaki możemy mieć na otoczenie
 • reakcjami ludzi na nasze komunikaty
 • recepcją naszych zachowań
 • oceną naszych działań
 • efektami naszych zabiegów

Jak?

Zarządzanie wizerunkiem-wrażeniem-wpływem to nie to samo, co kreowanie sztucznego wizerunku przez powierzchowny „PR” – to faktyczne odkrycie i wzmocnienie autentycznych mocnych podstaw tzw. „marki własnej”.

Jego filary stanowią:

 • identyfikację potrzeb w zakresie autoprezentacji
 • dobór optymalnych metod, procesów i wzorców
 • warsztat narzędziowy
 • trening pod okiem mentora
 • profesjonalny feedback i – co ważniejsze – feedforward

Oferujemy Państwu:

treningi indywidualne (tzw. coaching)

Zobacz więcej

polecany głównie dla najwyższych stanowisk i funkcji w organizacji .

Odbywa się w formie indywidualnych spotkań (sesji) z osobistym trenerem – executive coachem i wykorzystuje różnorodne formy takie jak monitoring sytuacyjny, rejestracja wizualna, autentyczne case study, antycypacja, symulacja i eksperyment w warunkach kontrolowanych.

Program merytorycznie i technicznie zostaje dostosowany do priorytetów Klienta, a następnie monitorowany pod kątem jego najwyższej efektywności.
Sekwencyjny pomiar efektów gwarantuje adekwatną realizację założonych celów.

Standardowy cykl przewiduje 5 3-godzinnych spotkań w odstępach miesięcznych.

oraz

warsztaty zespołowe

Zobacz więcej

Minimalna liczba uczestników warsztatu: 4 osoby, maksymalna: 12 osób

Program trwa 40 godzin szkoleniowych – 5 dni szkoleniowych w odstępach miesięcznych. Program rozpoczyna zespołowa i indywidualna diagnoza potrzeb.

Dalej, obejmuje praktyczne szkolenie, trening, eksperyment, wideo-rejestrację, dyskusję i case study, gry symulacyjne, ćwiczenia w terenie, inter-wizję , informację zwrotną
i antycypację, monitoring satysfakcji z rezultatów, zalecenia na przyszłość.

Uczestnicy otrzymują unikalne materiały szkoleniowe i poszkoleniowe.