Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

  • Warsztat „4 ramy strategii błękitnego oceanu”

    140,00  (brutto)

    O narzędziu: Poszukiwanie nieodkrytego, nowe wglądy, nowe strategie myślenia, czyż nie jest to sednem i ogromną wartością procesów coachingowych? Zastosowanie Czterech Ram Strategii Błękitnego Oceanu może stać się bardzo użytecznym narzędziem w Twojej pracy z Klientem, który poszukuje inspiracji do zmiany w swoim życiu lub który już wie jakiej zmiany potrzebuje i przechodzi do opracowania planu wdrożenia tej zmiany. W business coachingu, narzędzie może okazać się pomocne w pracy z osobami, które…

  • Warsztat „Macierz Wpływu i Wysiłku”

    140,00  (brutto)

    O narzędziu: Żyjemy dynamicznie, każdy z nas ma mnóstwo spraw na głowie. Doświadczamy tego zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Macierz Wpływu i Wysiłku, z angielskiego Impact Effort Matrix, to doskonałe narzędzie, które pozwala spojrzeć na nasze zadania i wyzwania z perspektywy optymalizacji naszego zaangażowania oraz szeroko pojętych nakładów jakie trzeba ponieść aby osiągnąć konkretne cele. Pomaga odpowiedzieć sobie na pytanie jakie wg nas nakłady są właściwe, ani niezbyt małe,…