Wprowadzenie do team coachingu opartego na koncepcji osoby

Wprowadzenie do team coachingu opartego na koncepcji osoby

Klientem i partnerem coacha może być tylko osoba. – Czyli kto? Najkrócej mówiąc, ktoś kto posiada osobowość – nie tylko zestaw unikalnych cech fizycznych, społecznych, psychologicznych i moralnych, lecz również: świadomość i świadomość siebie, zdolność do podejmowania decyzji i działania, wchodzenia w interakcje, uczenia się i wartościowania. Osoba nie jest wieczna –…