Program TeamCo

 

Technologia rozwoju współpracy i podnoszenia efektywności zespołów zarządzających i projektowych dzięki moderowaniu przez profesjonalnego TeamCoacha.

Wykorzystuje synergię kompetencji członków zespołu w kontekście celów całej organizacji oraz procesów aktualnie w niej zachodzących.

Respektuje odmienność i osobowość Ludzi, którzy pełnią odpowiedzialne i wyczerpujące role zawodowe, dba o harmonię współpracy przy realizacji ambitnych celów.

Zobacz więcej

Największe zastosowanie znajduje:

  • na etapie formowania zespołu,
  • na etapie wypracowywania lub modyfikacji strategii
  • w momentach przełomowych zmian lub ich projektowania
  • w przypadku kryzysu przywództwa lub zmiany lidera
  • gdy w zespole rysuje się konflikt
  • w przypadku wypalenia zespołowego

 

Dla kogo:

dla zespołów zarządów, dyrekcji, komitetów wykonawczych i sterujących, rad nadzorczych i innych gremiów podejmujących decyzje mające wpływ na całość organizacji oraz dla zespołów projektowych o szczególnym znaczeniu dla organizacji.

W jaki sposób:

TeamCoaching to, moderowany przez Master TeamCoacha we współpracy z Wewnętrznym Superwizorem – Mentorem, proces złożony najczęściej z kilku sesji zespołowych i kilku lub kilkunastu sesji indywidualnych (z poszczególnymi członkami zespołu, a zwłaszcza z jego liderem). Całkowity czas trwania procesu uzależniony jest od problematyki i potrzeb oraz tempa pracy zespołu – najczęściej trwa od sześciu do dwunastu miesięcy. Sesje zespołowe z reguły trwają pół lub cały dzień, ewentualne sesje wyjazdowe – dwa dni. Sesje indywidualne – godzinę lub dwie. W konkretnych przypadkach możliwe są inne konfiguracje.

 

Metodologia: zintegrowane podejście systemowe, obejmujące: elementy analizy transakcyjnej, process?com i voice dialogue, elementy stakeholders comprehension, metoda inteligentnej alokacji zasobów, group creativity games, technik feed-back i feed-forward i in.

 

Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości