Co różni Warsztat od tradycyjnych szkoleń:

praktyczność – tu teoria to minimum, a jej praktyczne wykorzystanie to maksimum. Uczestnicy uczą się działając: próbując, eksperymentując, odgrywając i rozgrywając, modelując i symulując – pod kątem swoich rzeczywistych konkretnych potrzeb i planów.

interaktywność – autentyczny dialog pomiędzy grupą a prowadzącym, dyskusja pomiędzy członkami grupy, pomiędzy ich wcześniejszymi doświadczeniami a spodziewanymi rezultatami – to wszystko sprawia, że efekty warsztatu zawsze wykraczają poza jego zaplanowany cel szkoleniowy.

czynnik ludyczny – dobrze wiemy, że nic nie sprzyja bardziej nauce niż gdy staje się ona zabawą. Najlepiej znany dzieciom i artystom stan flow – swobodnego przepływu pełnej zaangażowania aktywności i czerpanej stąd przyjemności – to atmosfera dobrego warsztatu, która sprawia, że nauka „sama wchodzi do głowy”.

stymulacja i motywacja – w tym warsztat przypomina coaching i czerpie z jego metod, że dba o to, co uczestnicy zrobią z nabytymi umiejętnościami w swoim realnym życiu. Wyposaża ich w plany działania i indywidualne zestawy narzędzi wspierających.

bogactwo ludzkie – w warsztacie uczestniczą ludzie wraz z całym bogactwem swoich osobowości, pragnień, marzeń, bagażu życiowego, a zarazem otwartości na zmianę. Proces warsztatowy jest niepowtarzalnym żywym spektaklem, a nie odtwarzanym mechanicznie nagraniem – zawsze może wydarzyć się coś zaskakującego, nowego. Odkrycia, wymiany, spotkania, znajomości – udział w warsztacie wzbogaca kapitał społeczny i relacyjny uczestników.

Instytut Mukoid prowadzi warsztaty szkoleniowe – dla menadżerów i profesjonalistów – oraz rozwojowe – dla wszystkich zainteresowanych doskonaleniem siebie i swoich umiejętności życia.

 

zobacz Ofertę naszą