Rodzaj kursu
Płatność jednorazowa
Płatność w ratach
Kurs Podstawowy
Level 1
Poziom ACC
9 300 zł + VAT = 11 439 zł
5 równych rat:
2 000 zł + VAT = 2 460 zł
Kurs Pełny
Level 2
Poziom ACC + PCC
14 200 + VAT = 17 466 zł
7 równych rat:
2 100 zł + VAT = 2 583 zł
Kurs Uzupełniający
do Level 2
Poziom PCC
7 500 zł + VAT = 9 225 zł
5 równych rat:
1 700 zł + VAT = 2 091 zł
Instytut Mukoid posiada wpis w Biurze Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki czemu możesz skorzystać z dofinansowania ze środków publicznych i funduszy unijnych

dowiedz się więcej o dofinansowaniu >>

Zapisując 2 lub więcej osób, możesz uzyskać zniżkę w wysokości 500 zł dla każdej osoby
Przy zapisach grupowych – ceny negocjowane
Płatność jednorazowa
Płatność w ratach
12 000 zł + VAT = 14 760 zł
6 równych rat:
2 120 zł + VAT = 2 608 zł
Warsztaty i Szkolenia
Nazwa
Koszt
Team Coaching
9 717 zł brutto
Profesjonalny Coach Wewnętrzny
(Internal Business Coach)
cena ustalana indywidualnie
Wpłaty

Powyższe ceny obejmują pełny zakres nauczania przedstawiony w opisie kursów i regulaminie oraz:

  • certyfikat z wyszczególnionym poziomem i liczbą godzin
  • w przypadku niepowodzenia podczas egzaminu (na Studiach Umiejętności Coachingowych), student ma prawo przystąpić do niego jeszcze raz nie ponosząc dodatkowych opłat. Niezdanie egzaminu w drugim terminie łączy się z koniecznością uzupełnienia wiedzy i podniesienia umiejętności (np. dodatkowe zajęcia lub mentor coaching) i wymaga dodatkowej opłaty za egzamin w wysokości 1000 zł + VAT.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Instytutu Mukoid:
numer konta 92 1030 0019 0109 8503 0005 8466
tytuł przelewu: Nazwa kursu – numer edycji
(np. Kurs Pełny Level 2 – edycja XIII Online)

Dofinansowanie

Instytut Mukoid posiada wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który daje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można otrzymać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas studia, szkolenia oraz usługi coachingowe.

Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Instytut Mukoid w Bazie Usług Rozwojowych PARP

WAŻNE INFORMACJE

Wyłącznie rezerwacja potwierdzona wpłatą daje gwarancję uczestnictwa w kursie.
Podatek VAT za usługi szkoleniowe wynosi 23%. Wystawiamy faktury VAT, więc opłata za studia może zostać zafakturowana na wskazaną przez Państwa Firmę, dla której będzie ona stanowić koszt uzyskania dochodu i pozwoli odzyskać naliczony podatek VAT.