Instytut Mukoid

Praktyczne Studia Coachingowego Stylu Zarządzania

Zapraszamy Cię do uczestnictwa w unikatowym programie – Praktyczne Studia Coachingowego Stylu Zarządzania – który pozwoli Ci w praktyczny sposób odkryć, jak poprzez coachingowy styl zarządzania zwiększyć efektywność powszechnie znanych narzędzi, metod i modeli stosowanych w biznesie.

Naszą misją jest promowanie kultury coachingowego stylu zarządzania.
Jesteśmy przekonani, że dzięki niemu zmaksymalizujesz potencjał zawodowy i osobisty pracowników, ich zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność i efektywność.

To jedyne takie studia w Polsce, przygotowane z myślą o wyzwaniach i potrzebach współczesnych menedżerów.

Poznaj nasz program

Program Praktycznych Studiów Coachingowego Stylu Zarządzania

Cele i korzyści

 • Dzięki dyskusjom na temat realiów współczesnego zarządzania, wymianie doświadczeń w zakresie wyzwań oraz sposobów radzenia sobie z nimi, zyskasz inne ciekawe perspektywy, które pomogą Ci spojrzeć jeszcze bardziej wielowymiarowo na kierunki swojego rozwoju.
 • Dowiesz się kim jest coach, a kim coach nie jest, dlaczego menedżer nigdy nie równa się coach, ale styl coachingowy jest domeną nowoczesnego menedżera.
 • Poznasz dogłębnie różnice pomiędzy coachingiem a coachingowym stylem zarządzania.
 • Dowiesz się w jakich sytuacjach warto sięgać po coachingowy styl zarządzania oraz jak to wpływa na zaangażowanie, motywację i efektywność pracowników.
 • Nabędziesz umiejętność stosowania czterech narzędzi coachingowych przydatnych w codziennej pracy menedżera.
 • Poznasz kluczowe etapy budowania „organizacji uczącej się” oraz doświadczysz autocoachingu i korzyści wynikających z autorefleksji menedżerskiej.

Cele i korzyści

 • Dowiesz się, w jaki sposób motywatory lidera wpływają na jego styl zarządzania, jak styl zarządzania determinuje kulturę organizacji oraz jak Twoje własne schematy działania wpływają na nią.
 • Zdefiniujesz co warto zmodyfikować we własnej praktyce menedżerskiej, aby skuteczniej budować i rozwijać pożądaną kulturę organizacji, wspierającą realizację wyznaczonych celów.
 • Zyskasz wiedzę jak, dzięki stosowaniu stylu coachingowego rozwijać samodzielność i odpowiedzialność pracowników w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju zawodowego się znajdują.
 • Nabędziesz umiejętność diagnozowania poszczególnych etapów dojrzałości zawodowej Twoich pracowników, a także oceny wzajemnych oddziaływań pomiędzy ich poziomem kompetencji i motywacji.
 • Rozwiniesz umiejętność stymulowania pracowników w kierunku zachowań wspierających budowanie „organizacji uczącej się”.
 • Nauczysz się używania coachingowego stylu zarządzania w celu pobudzania samoświadomości, potrzeby rozwoju, kreatywności, decyzyjności i odpowiedzialności Twoich pracowników.
 • Nabędziesz umiejętność stosowania kolejnych czterech narzędzi coachingowych przydatnych w codziennej pracy menedżera.

Cele i korzyści

 • Zdobędziesz konkretne narzędzia, które pozwolą Ci realnie zaangażować Twój zespół w proces budowania strategii, tak aby się z nią identyfikował, rozumiał ją i chciał realizować.
 • Dowiesz się, jak styl coachingowy pomaga korzystać z bogactwa różnych perspektyw i doświadczeń Twojego zespołu, aby opracowana strategia była trafna i zapewniała długoterminowe przetrwanie i rozwój organizacji.
 • Nauczysz się stosować styl coachingowy, by angażować Twój zespół w proces definiowania potrzebnych zmian i skorzystać z jego zasobów do przeprowadzenia skutecznych i szybkich transformacji.
 • Zyskasz praktyczne narzędzia, które pomogą Ci kształtować kulturę organizacyjną i model zarządzania w taki sposób, aby możliwa była skuteczna realizacja strategii nawet wówczas, gdy zewnętrzne realia wymagają tego, by podlegała ona dynamicznym zmianom.
 • Nabędziesz umiejętności, które pozwolą Ci sprawić, że ludzie w Twojej organizacji będą przychodzili do pracy z poczuciem sensu.

Cele i korzyści

 • Dowiesz się, jak transformować założenia strategiczne na cele i plany operacyjne oraz kaskadować je w dół organizacji, korzystając z coachingowego stylu zarządzania.
 • Doświadczysz różnicy pomiędzy stylem dyrektywnym i stylem coachingowym na etapie definiowania działań operacyjnych.
 • Zyskasz nowe spojrzenie na rolę szefa w definiowaniu działań, dobieraniu środków i zasobów w działaniu operacyjnym.
 • Przekonasz się, że aspekty takie jak: doskonalenie procesów, alokowanie zasobów, rozwiązywanie problemów, analizowanie przyczyn źródłowych, poszukiwanie alternatyw, stają się dużo bardziej efektywne, gdy zastosujesz styl coachingowy.
 • Zbudujesz nową perspektywę, jak przy pomocy stylu coachingowego rozwijać Twój zespół w kierunku innowacyjności, większej świadomości kosztów, jakości, mierników, lepszego zarządzania projektami oraz zwinności.
 • Twoje zarządzanie operacyjne stanie się twórczym procesem dającym satysfakcję Tobie i Twojemu zespołowi.

Cele i korzyści

 • Zyskasz nowe spojrzenie na to, czym jest kompetencja, jak z nią pracować i jaką rolę odgrywa w procesie motywowania pracownika.
 • Przekonasz się po jakie kompetencje warto sięgać na rynek pracy, a które należy rozwijać wewnątrz organizacji.
 • Dowiesz się czym jest model kompetencyjny i co jest punktem wyjścia do jego budowy.
 • Nauczysz się dobierać kompetencje do wymogów stanowiska i Twoich oczekiwań.
 • Doświadczysz coachingowej pracy nad rozwojem kompetencji z zastosowaniem wybranych narzędzi coachingowych.
 • Przekonasz się co może być czynnikiem sukcesu, a co barierą dla skutecznego rozwoju kompetencji i co może być dla Ciebie wsparciem w rozwijaniu kompetencji Twojego zespołu.
 • Poznasz w praktyce narzędzia pozwalające ocenić, czy Twoi pracownicy efektywnie rozwijają swoje kompetencje.
 • Będziesz praktykować coachingowe rozmowy dotyczące planowania działań rozwojowych, udzielania feedbacku i feedforward.

Cele i korzyści

 • Zrozumiesz czym różnią się role, zadania oraz przeznaczenie mentoringu i coachingu.
 • Poznasz jakie kompetencje powinien posiadać i/lub nabyć mentor w organizacji.
 • Dowiesz się jak planować i wdrażać procesy mentoringowe w organizacji.
 • Dowiesz się jak korzystać z mentoringu w pracy menadżera.

Moduł 6, część druga to egzamin, w 100% praktyczne podsumowanie tego wszystkiego czego się nauczyłaś / nauczyłeś. Otrzymasz prestiżowy certyfikat Instytutu Mukoid oraz unikatowy, spersonalizowany raport, który będzie Twoim drogowskazem w dalszym rozwoju Twojego coachingowego stylu zarządzania.

0
Liczba godzin
0
Modułów
0
Konsultacji grupowych
0
Miesięcy
Zapraszamy na bezpłatny webinar, na którym dowiesz się: kim jest coach, a kim jest menedżer; dlaczego warto korzystać z różnych stylów zarządzania i co szczególnego daje styl coachingowy, zwłaszcza w realiach dzisiejszego biznesu i rynku pracy; jakie jest podstawowe narzędzie stylu coachingowego i jak uczynić z niego własne i niezawodne narzędzie w codziennym rozwijaniu swoich pracowników, swoich zespołów, ale również samego siebie; jakiego niezwykle prostego ale skutecznego narzędzia możesz użyć od zaraz, by pracować z dylematami, na pozór trudnymi do rozwiązania.

Nasze zalety

Co zyskasz wybierając Praktyczne Studia Coachingowego Stylu Zarządzania w Instytucie Mukoid

Program opracowany holistycznie: od analizy wymagań stawianych liderom we współczesnym świecie, przez myślenie strategiczne i działania operacyjne, do rozwoju własnego i pracowników.
Program zajęć dopasowany, tak aby uwzględniał Twoje szczególne potrzeby, którymi się z nami podzielisz w trakcie procesu rekrutacji.
Wiedzę oraz praktyczne umiejętności, które wzbogacą Twój warsztat nowoczesnego menedżera o konkretne narzędzia i techniki.
Spojrzenie na coachingowy styl zarządzania z perspektywy praktyków o szerokim i różnorodnym doświadczeniu.
Możliwość konsultacji z prowadzącymi pomiędzy sesjami.
Inspirującą atmosferę, dyskusje, współpracę i wymianę doświadczeń z uczestnikami czyli bazę do przyszłego networkingu.
Różnorodność form pracy podczas zajęć, praktykowanie w małych grupach, bezpośredni feedback od uczestników i prowadzącego.
Wartościowe, niedostępne na rynku materiały dydaktyczne zawierające bogate merytorycznie treści szkoleniowe.

Nasi trenerzy

Poznaj swoich instruktorów

Każde zajęcia są prowadzone przez inną osobę, praktyka z doświadczeniem menedżerskim, coachingowym i trenerskim, dlatego będziesz mieć okazję czerpać z różnorodności ich doświadczeń.

PSCSZ Kasia J
Katarzyna Jasińska - Manager, Coach ACC ICF, Strenghts Coach, Asesor AC/DC, Trener biznesu
Jej 25 letnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich obejmuje planowanie strategiczne, rozwój biznesu, zarządzanie projektami, współpracę ze światowymi koncernami, współpracę w zespołach międzynarodowych. Wspiera kadry zarządzające poprzez projektowanie i wdrażanie menedżerskich programów rozwojowych. Jej pasją jest praca z ludźmi i ciągły rozwój osobisty, wierzy, że to najskuteczniejszy sposób generowania stale rosnącej wartości dodanej dla ludzi i organizacji. Absolwentka EY Academy of Business i Zaawansowanych Studiów Mukoid, Asesor AC/DC.
Więcej
PSCSZ Krzysztof M
Krzysztof Mironowicz - Trener, Konsultant i Coach Leadership Effectiveness Analysis
Prowadzi szkolenia i coachingi z zakresu komunikacji, zarządzania, budowania zespołów, wystąpień publicznych, media relations oraz w obszarze sprzedaży i obsługi Klienta. Koordynator projektów wdrażania kompetencji menedżerskich w firmach, autor cyklów szkoleń, twórca standardów obsługi klienta. Przez wiele lat jako redaktor programów telewizyjnych i filmów, zarządzał Grupami Producenckimi, pozyskiwał sponsorów dla realizacji medialnych i społecznych. Żeglarz i społecznik. Ciekawostka: zbudował własny jacht i wzniósł wielkoformatowy pomnik konny w centrum Wrocławia.
Więcej
PSCSZ Małgorzata Sz
Małgorzata Szałajko - Manager, Coach ICF
Posiada bogate doświadczenie biznesowe na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich, m.in. w procesach rozwoju globalnego i projektach M&A. Zarządzała zakładami produkcyjnymi grupy w Niemczech i Chinach, odpowiadając za procesy integracji systemów zarządzania, budowania zespołów, reorganizacji i restrukturyzacji, rozwoju strategii biznesu. Zawsze blisko klientów, pracy projektowej i zespołowej, budowania standardów i jakości, skutecznego rozwiązywania problemów. Umiejętności coachingowe na poziomie PCC ICF nabyła podczas studiów w Instytucie Mukoid.
Więcej
PSCSZ Bożena M
Bożena Michońska - Manager, Executive Coach PCC ICF
Manager z ponad 40-letnim doświadczeniem pracy w firmach z kapitałem polskim i międzynarodowym, odpowiedzialna za zarządzanie i rozwój pracowników, ostatnio na pozycji członka zarządu dużego koncernu międzynarodowego branży automotive. Executive i Business Coach akredytowana przez ICF na poziomie Professional Certified Coach (PCC). Mentor. Mediator. Wieloletni promotor i Coach programów rozwojowych dla liderów na bazie coachingu grupowego. Coach zespołu. Jako facylitator programu Horse Assisted Education łączy pasję rozwoju liderów z zamiłowaniem do koni. Obecnie właściciel firmy BM-Coaching Bożena Michońska. (micamino.pl)
Więcej

Coachingowy Styl Zarządzania

Harmonogram - Edycja 1

Moduł 1:

18-19 listopada 2023

oraz
Konsultacja grupowa
5 grudnia 2023

Moduł 2:

16-17 grudnia 2023

oraz
Konsultacja grupowa
11 stycznia 2024

Moduł 3:

20-21 stycznia 2024

oraz
Konsultacja grupowa
8 lutego 2024

Moduł 4:

17-18 lutego 2024

oraz
Konsultacja grupowa
29 lutego 2024

Moduł 5:

16-17 marca 2024

oraz
Konsultacja grupowa
4 kwietnia 2024

Moduł 6:

20-21 kwietnia 2024

oraz
w drugiej części tego modułu
Praktyczny egzamin

Koszt Studiów

Oferta specjalna dla 1 edycji!

Płatność jednorazowa:

12 000 zł + VAT = 14 760 zł

Płatność w ratach:

6 równych rat:
2 120 zł + VAT = 2 608 zł

Instytut Mukoid posiada wpis w Biurze Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki czemu możesz skorzystać z dofinansowania ze środków publicznych i funduszy unijnych

dowiedz się więcej o dofinansowaniu >>

Przy zapisach grupowych – ceny negocjowane

Trwa rekrutacja na Edycję 1 online – start 14 października
Zapraszamy do kontaktu i rezerwowania miejsc.

Jak się zapisać

Rekrutacja krok po kroku

Ankieta

Wypełnij ankietę tutaj i umów się na rozmowę telefoniczną wskazując nam dogodny dla Ciebie termin.

Rozmowa

Oddzwonimy do Ciebie, by porozmawiać na temat Twoich oczekiwań i potrzeb oraz odpowiedzieć na Twoje pytania.

Potwierdzenie

Po tej rozmowie dostaniesz od nas potwierdzenie mailowe zapisania na daną edycję.

Płatność

Ostatnim krokiem rekrutacji będzie płatność zadeklarowanej kwoty (całości lub raty). Gdy zaksięgujemy wpłatę stajesz się pełnoprawnym uczestnikiem naszego kursu.

Szybki kontakt

Masz do nas jakieś pytania?

Napisz!