Instytut Mukoid

Praktyczne Studia Coachingowego Stylu Zarządzania

Zapraszamy Cię do uczestnictwa w unikatowym programie – Praktyczne Studia Coachingowego Stylu Zarządzania – który pozwoli Ci w praktyczny sposób odkryć, jak poprzez coachingowy styl zarządzania zwiększyć efektywność powszechnie znanych narzędzi, metod i modeli stosowanych w biznesie.

Naszą misją jest promowanie kultury coachingowego stylu zarządzania.
Jesteśmy przekonani, że dzięki niemu zmaksymalizujesz potencjał zawodowy i osobisty pracowników, ich zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność i efektywność.

To jedyne takie studia w Polsce, przygotowane z myślą o wyzwaniach i potrzebach współczesnych menedżerów.

Poznaj nasz program

Program Praktycznych Studiów Coachingowego Stylu Zarządzania

Cele i korzyści

 • Dzięki dyskusjom na temat realiów współczesnego zarządzania, wymianie doświadczeń w zakresie wyzwań oraz sposobów radzenia sobie z nimi, zyskasz inne ciekawe perspektywy, które pomogą Ci spojrzeć jeszcze bardziej wielowymiarowo na kierunki swojego rozwoju.
 • Dowiesz się kim jest coach, a kim coach nie jest, dlaczego menedżer nigdy nie równa się coach, ale styl coachingowy jest domeną nowoczesnego menedżera.
 • Poznasz dogłębnie różnice pomiędzy coachingiem a coachingowym stylem zarządzania.
 • Dowiesz się w jakich sytuacjach warto sięgać po coachingowy styl zarządzania oraz jak to wpływa na zaangażowanie, motywację i efektywność pracowników.
 • Nabędziesz umiejętność stosowania czterech narzędzi coachingowych przydatnych w codziennej pracy menedżera.
 • Poznasz kluczowe etapy budowania „organizacji uczącej się” oraz doświadczysz autocoachingu i korzyści wynikających z autorefleksji menedżerskiej.

Cele i korzyści

 • Dowiesz się, w jaki sposób motywatory lidera wpływają na jego styl zarządzania, jak styl zarządzania determinuje kulturę organizacji oraz jak Twoje własne schematy działania wpływają na nią.
 • Zdefiniujesz co warto zmodyfikować we własnej praktyce menedżerskiej, aby skuteczniej budować i rozwijać pożądaną kulturę organizacji, wspierającą realizację wyznaczonych celów.
 • Zyskasz wiedzę jak, dzięki stosowaniu stylu coachingowego rozwijać samodzielność i odpowiedzialność pracowników w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju zawodowego się znajdują.
 • Nabędziesz umiejętność diagnozowania poszczególnych etapów dojrzałości zawodowej Twoich pracowników, a także oceny wzajemnych oddziaływań pomiędzy ich poziomem kompetencji i motywacji.
 • Rozwiniesz umiejętność stymulowania pracowników w kierunku zachowań wspierających budowanie „organizacji uczącej się”.
 • Nauczysz się używania coachingowego stylu zarządzania w celu pobudzania samoświadomości, potrzeby rozwoju, kreatywności, decyzyjności i odpowiedzialności Twoich pracowników.
 • Nabędziesz umiejętność stosowania kolejnych czterech narzędzi coachingowych przydatnych w codziennej pracy menedżera.

Cele i korzyści

 • Zdobędziesz konkretne narzędzia, które pozwolą Ci realnie zaangażować Twój zespół w proces budowania strategii, tak aby się z nią identyfikował, rozumiał ją i chciał realizować.
 • Dowiesz się, jak styl coachingowy pomaga korzystać z bogactwa różnych perspektyw i doświadczeń Twojego zespołu, aby opracowana strategia była trafna i zapewniała długoterminowe przetrwanie i rozwój organizacji.
 • Nauczysz się stosować styl coachingowy, by angażować Twój zespół w proces definiowania potrzebnych zmian i skorzystać z jego zasobów do przeprowadzenia skutecznych i szybkich transformacji.
 • Zyskasz praktyczne narzędzia, które pomogą Ci kształtować kulturę organizacyjną i model zarządzania w taki sposób, aby możliwa była skuteczna realizacja strategii nawet wówczas, gdy zewnętrzne realia wymagają tego, by podlegała ona dynamicznym zmianom.
 • Nabędziesz umiejętności, które pozwolą Ci sprawić, że ludzie w Twojej organizacji będą przychodzili do pracy z poczuciem sensu.

Cele i korzyści

 • Dowiesz się, jak transformować założenia strategiczne na cele i plany operacyjne oraz kaskadować je w dół organizacji, korzystając z coachingowego stylu zarządzania.
 • Doświadczysz różnicy pomiędzy stylem dyrektywnym i stylem coachingowym na etapie definiowania działań operacyjnych.
 • Zyskasz nowe spojrzenie na rolę szefa w definiowaniu działań, dobieraniu środków i zasobów w działaniu operacyjnym.
 • Przekonasz się, że aspekty takie jak: doskonalenie procesów, alokowanie zasobów, rozwiązywanie problemów, analizowanie przyczyn źródłowych, poszukiwanie alternatyw, stają się dużo bardziej efektywne, gdy zastosujesz styl coachingowy.
 • Zbudujesz nową perspektywę, jak przy pomocy stylu coachingowego rozwijać Twój zespół w kierunku innowacyjności, większej świadomości kosztów, jakości, mierników, lepszego zarządzania projektami oraz zwinności.
 • Twoje zarządzanie operacyjne stanie się twórczym procesem dającym satysfakcję Tobie i Twojemu zespołowi.

Cele i korzyści

 • Zyskasz nowe spojrzenie na to, czym jest kompetencja, jak z nią pracować i jaką rolę odgrywa w procesie motywowania pracownika.
 • Przekonasz się po jakie kompetencje warto sięgać na rynek pracy, a które należy rozwijać wewnątrz organizacji.
 • Dowiesz się czym jest model kompetencyjny i co jest punktem wyjścia do jego budowy.
 • Nauczysz się dobierać kompetencje do wymogów stanowiska i Twoich oczekiwań.
 • Doświadczysz coachingowej pracy nad rozwojem kompetencji z zastosowaniem wybranych narzędzi coachingowych.
 • Przekonasz się co może być czynnikiem sukcesu, a co barierą dla skutecznego rozwoju kompetencji i co może być dla Ciebie wsparciem w rozwijaniu kompetencji Twojego zespołu.
 • Poznasz w praktyce narzędzia pozwalające ocenić, czy Twoi pracownicy efektywnie rozwijają swoje kompetencje.
 • Będziesz praktykować coachingowe rozmowy dotyczące planowania działań rozwojowych, udzielania feedbacku i feedforward.

Cele i korzyści

 • Zrozumiesz czym różnią się role, zadania oraz przeznaczenie mentoringu i coachingu.
 • Poznasz jakie kompetencje powinien posiadać i/lub nabyć mentor w organizacji.
 • Dowiesz się jak planować i wdrażać procesy mentoringowe w organizacji.
 • Dowiesz się jak korzystać z mentoringu w pracy menadżera.

Moduł 6, część druga to egzamin, w 100% praktyczne podsumowanie tego wszystkiego czego się nauczyłaś / nauczyłeś. Otrzymasz prestiżowy certyfikat Instytutu Mukoid oraz unikatowy, spersonalizowany raport, który będzie Twoim drogowskazem w dalszym rozwoju Twojego coachingowego stylu zarządzania.

Zapraszamy na bezpłatny webinar, na którym dowiesz się: kim jest coach, a kim jest menedżer; dlaczego warto korzystać z różnych stylów zarządzania i co szczególnego daje styl coachingowy, zwłaszcza w realiach dzisiejszego biznesu i rynku pracy; jakie jest podstawowe narzędzie stylu coachingowego i jak uczynić z niego własne i niezawodne narzędzie w codziennym rozwijaniu swoich pracowników, swoich zespołów, ale również samego siebie; jakiego niezwykle prostego ale skutecznego narzędzia możesz użyć od zaraz, by pracować z dylematami, na pozór trudnymi do rozwiązania.

Twoje korzyści

Co zyskasz wybierając Praktyczne Studia Coachingowego Stylu Zarządzania w Instytucie Mukoid

Program opracowany holistycznie: od analizy wymagań stawianych liderom we współczesnym świecie, przez myślenie strategiczne i działania operacyjne, do rozwoju własnego i pracowników.
Program zajęć dopasowany, tak aby uwzględniał Twoje szczególne potrzeby, którymi się z nami podzielisz w trakcie procesu rekrutacji.
Wiedzę oraz praktyczne umiejętności, które wzbogacą Twój warsztat nowoczesnego menedżera o konkretne narzędzia i techniki.
Spojrzenie na coachingowy styl zarządzania z perspektywy praktyków o szerokim i różnorodnym doświadczeniu.
Możliwość konsultacji z prowadzącymi pomiędzy sesjami.
Inspirującą atmosferę, dyskusje, współpracę i wymianę doświadczeń z uczestnikami czyli bazę do przyszłego networkingu.
Różnorodność form pracy podczas zajęć, praktykowanie w małych grupach, bezpośredni feedback od uczestników i prowadzącego.
Wartościowe, niedostępne na rynku materiały dydaktyczne zawierające bogate merytorycznie treści szkoleniowe.

Nasi trenerzy

Poznaj swoich instruktorów

Każde zajęcia są prowadzone przez inną osobę, praktyka z doświadczeniem menedżerskim, coachingowym i trenerskim, dlatego będziesz mieć okazję czerpać z różnorodności ich doświadczeń.

PSCSZ Kasia J
Katarzyna Jasińska - Manager, Coach ACC ICF, Strenghts Coach, Asesor AC/DC, Trener biznesu
Jej ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich obejmuje planowanie strategiczne, rozwój biznesu, zarządzanie projektami, współpracę ze światowymi koncernami, współpracę w zespołach międzynarodowych. Wspiera kadry zarządzające poprzez projektowanie i wdrażanie menedżerskich programów rozwojowych. Jej pasją jest praca z ludźmi i ciągły rozwój osobisty, wierzy, że to najskuteczniejszy sposób generowania stale rosnącej wartości dodanej dla ludzi i organizacji. Absolwentka EY Academy of Business i Zaawansowanych Studiów Mukoid, Asesor AC/DC.
Więcej
PSCSZ Bożena M
Bożena Michońska - Manager, Executive Coach PCC ICF
Manager z ponad 40-letnim doświadczeniem pracy w firmach z kapitałem polskim i międzynarodowym, odpowiedzialna za zarządzanie i rozwój pracowników, ostatnio na pozycji członka zarządu dużego koncernu międzynarodowego branży automotive. Executive i Business Coach akredytowana przez ICF na poziomie Professional Certified Coach (PCC). Mentor. Mediator. Wieloletni promotor i Coach programów rozwojowych dla liderów na bazie coachingu grupowego. Coach zespołu. Jako facylitator programu Horse Assisted Education łączy pasję rozwoju liderów z zamiłowaniem do koni. Obecnie właściciel firmy BM-Coaching Bożena Michońska. (micamino.pl)
Więcej

Szybki kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu

Napisz!