Zajęcia prowadzą entuzjastyczni i charyzmatyczni coachowie, menedżerowie, eksperci w swoim zawodzie. Nie opowiadają wyłącznie teorii, lecz dzielą się doświadczeniem swoim i swoich kolegów.

Do prowadzenia zajęć warsztatowych zapraszamy wyłącznie coachów z doświadczeniem zawodowym i certyfikatem International Coach Federation.

Kierownikiem Studiów i gwarantem ich jakości jest doktor Ewa Mukoid MCC ICF (Master Certified Coach), Mentor Coach, Superwizor oraz Asesor procesów egzaminacyjnych ICF.

dr Ewa Mukoid - Coach MCC, Mentor, Asesor ICF
dr Ewa Mukoid - Coach MCC, Mentor, Asesor ICF
Akredytowany coach ICF na poziomie MCC. Pełni funkcje asesora (egzaminatora) międzynarodowych procesów akredytacyjnych przy ICF Global. Łączy wiedzę doktora filozofii (UJ, Sorbona), eksperta europejskich standardów zarządzania zasobami ludzkimi (SGH) z wieloletnią praktyką menadżerską (przedsiębiorcy oraz członka międzynarodowych korporacji). Prowadzi procesy coachingu dla najwyższych kadr i zespołów zarządzających oraz warsztaty doskonalenia kompetencji przywódczych, komunikacyjnych i relacyjnych. Autorka książek i artykułów w zakresie coachingu i rozwoju osobistego.
Katarzyna Wojtaszyn - Coach PCC, Prawnik, Mentor ICF
Katarzyna Wojtaszyn - Coach PCC, Prawnik, Mentor ICF
Coach z akredytacją PCC ICF, CALC WIAL. Absolwentka Studiów Zawodowych Coachingu Mukoid oraz Szkoły Team Coachingu. Autorka warsztatów z zakresu podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów oraz szkoleń doskonalących kompetencje w obszarze zawierania umów coachingowych (kontraktowania procesów) a także prawno-etycznych aspektów rozpoczynania i wykonywania zawodu coacha. Specjalizuje się w coachingu biznesowym, do którego dodaje swoje doświadczenie i wiedzę prawniczą oraz kompetencje compliance oficera i auditora ochrony danych osobowych.
Borys Jarosz - Coach PCC, trener, Mentor ICF
Borys Jarosz - Coach PCC, trener, Mentor ICF
Akredytowany coach ICF na poziomie PCC. Absolwent Philadelphia University w USA oraz jednej z pierwszych edycji Studiów Zawodowych, a następnie Zaawansowanych Coachingu Mukoid. Po wieloletnim pobycie w Stanach, zdecydował się na powrót do Polski, wykorzystując tutaj swoje amerykańskie doświadczenia. Obecnie współpracuje głownie z przychodniami zdrowia psychicznego w zakresie life coachingu. Jego unikatową specjalizacją jest nowatorski coaching dla par, którego jest praktykiem i teoretykiem. Ponadto prowadzi procesy coachingu kariery oraz coachingu sportowego.
Tomasz Wanowicz - Coach PCC, Trener, Mentor ICF
Tomasz Wanowicz - Coach PCC, Trener, Mentor ICF
Akredytowany coach ICF na poziomie PCC. Absolwent Zawodowych i Zaawansowanych Studiów Coachingu Mukoid. Top Manager z blisko 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu największymi polskimi firmami handlowo–produkcyjnymi, gdzie poznał rozmaite kultury organizacyjne, stykał się i rozwiązywał problemy na poziomie strukturalnym i strategicznym oraz dylematy związane z bieżącą działalnością operacyjną. To unikatowe doświadczenie przekłada na kompetencje executive coacha, którego specjalnością jest wspieranie rozwoju kluczowych osób i organizacji biznesowych.
Bożena Michońska - Executive and Business Coach PCC ICF
Bożena Michońska - Executive and Business Coach PCC ICF
Absolwentka Zaawansowanych Studiów Mukoid z akredytacją na poziomie PCC. Coach metody Action Learning, mediator i facylitator programów rozwojowych Horse Assisted Education. Zawodowo – jako wiceprezes ds. personalnych i centrum ekspertyz odpowiada za zarządzanie ludźmi i rozwój przywództwa w międzynarodowej korporacji. M.in. organizuje i prowadzi coachingi grupowe, szkolenia dla coachów wewnętrznych. Prywatnie – jako life coach wspiera osoby podczas ważnych życiowych zmian oraz poszukujące wyzwań i inspiracji. Jest wolontariuszką w hospicjum.
Katarzyna Jasińska - ICF ACC, Strenghts Coach, Trener biznesu
Katarzyna Jasińska - ICF ACC, Strenghts Coach, Trener biznesu
Absolwentka Zaawansowanych Studiów Mukoid oraz EY Academy of Business, Asesor AC/DC. Umiejętności coachingowe wykorzystuje w obszarach biznesowych jako dyrektor strategicznych programów rozwojowych grupy produkcyjnej o zasięgu globalnym. Jej ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich obejmuje planowanie strategiczne, rozwój biznesu, zarządzanie projektami, kontakty ze światowymi koncernami motoryzacyjnymi oraz współpracę w zespołach międzynarodowych nie tylko w Europie ale także w Chinach i Meksyku. Wspiera kadry zarządzające poprzez projektowanie i wdrażanie menedżerskich programów rozwojowych.
Krzysztof Mironowicz - Trener, Konsultant i Coach Leadership Effectiveness Analysis
Krzysztof Mironowicz - Trener, Konsultant i Coach Leadership Effectiveness Analysis
Prowadzi szkolenia i coachingi z zakresu komunikacji, zarządzania, budowania zespołów, wystąpień publicznych, media relations oraz w obszarze sprzedaży i obsługi Klienta. Koordynator projektów wdrażania kompetencji menedżerskich w firmach, autor cyklów szkoleń, twórca standardów obsługi klienta. Przez wiele lat jako redaktor programów telewizyjnych i filmów, zarządzał Grupami Producenckimi, pozyskiwał sponsorów dla realizacji medialnych i społecznych. Żeglarz i społecznik. Ciekawostka: zbudował własny jacht i wzniósł wielkoformatowy pomnik konny w centrum Wrocławia.