POLITYKA PRYWATNOŚCI
Instytutu Komunikacji i Rozwoju Ewa Mukoid

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Instytut Komunikacji i Rozwoju Ewa Mukoid z siedzibą przy ul. Kazimierza Pużaka 3 , o numerze NIP: 677-104-64-34 , oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

Instytut Komunikacji i Rozwoju Ewa Mukoid dokłada wszelkich starań, aby prowadzone serwisy: www.mukoid.com, oraz www.stuzawco.comwww.studiacoachingu.pl ułatwiały każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i komunikację z Instytutem. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez serwis plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Instytutu Komunikacji i Rozwoju Ewa Mukoid przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Instytut Komunikacji i Rozwoju Ewa Mukoid nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)

Instytut Komunikacji i Rozwoju Ewa Mukoid zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z ww. stron internetowych. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Instytutu Komunikacji i Rozwoju Ewa Mukoid wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów. Instytut Komunikacji i Rozwoju Ewa Mukoid ma prawo do przekazania danych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi Newsletter podmiotom współpracującym tj. Freshmail…

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Instytut Komunikacji i Rozwoju Ewa Mukoid zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.),
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres instytut@mukoid.com

Instytut Komunikacji i Rozwoju Ewa Mukoid stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Instytut Komunikacji i Rozwoju Ewa Mukoid zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Instytutu Komunikacji i Rozwoju Ewa Mukoid obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Instytut Komunikacji i Rozwoju Ewa Mukoid będzie informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Instytut Komunikacji i Rozwoju Ewa Mukoid prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu: instytut@mukoid.com