fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Instytut MUKOID Komunikacja dla Rozwoju

Administratorem jest Instytut Mukoid, Komunikacja dla Rozwoju z siedzibą w Krakowie przy ul. Pużaka 3, 31-316 Kraków, dalej zwany Instytutem.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować z Administratorem kierując na adres siedziby korespondencję listowną lub wysyłając e-mail na adres instytut@mukoid.com, lub telefonując pod numer +48 690 860 188.

I. W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy dane osobowe

Instytut przetwarzana dane osobowe:

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie zgody – w celu wynikającym z zakresu udzielonej zgody – dane będą przechowywane do momentu realizacji celu, w jakim zgoda została udzielona lub do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w tym zakresie dane przechowujemy przez czas trwania umowy lub do momentu zakończenia podejmowania działań jeszcze przed zawarciem umowy, ale dane te możemy przetwarzać w innych celach (patrz art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO)

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego – w tym zakresie dane przechowujemy do momentu wypełnienia konkretnego zobowiązania prawnego;

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, za które uznajemy:

 • archiwizację dokumentacji na potrzeby wykazania należytego wykonania obowiązków prawnych oraz zobowiązań wynikających z postanowień umów, regulaminów, w tym w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego
 • prowadzenie badań i analiz w celu doskonalenia jakości świadczonych usług, w tym poprzez analizy nagrań przebiegu zajęć utrwalanych zgodnie z warunkami świadczenia konkretnych usług;
 • prowadzenie komunikacji w związku z prowadzoną działalnością i realizacją świadczonymi usług oraz obsługę korespondencji oraz zapytań kierowanych do Instytutu za pośrednictwem formularzy, komunikatorów internetowych, pism przesyłanych drogą tradycyjną, drogą elektroniczną (e-mail).

 

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji ww.  prawnie uzasadnionych interesów i nie dłużej niż do momentu upływu terminów przedawnienia roszczeń, chyba że prowadzone jest postępowanie – wówczas do momentu jego prawomocnego zakończenia.

II. Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach może być niezbędne do zawarcia umowy, wypełnienia obowiązku lub podjęcia przez Instytut określonych działań na żądanie osoby, która o to wnosi.

Konsekwencją ich niepodania może być utrudnienie lub brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie konkretnych usług lub podjęcia określonych działań.

 

III. Komu możemy przekazywać przetwarzane przez nas dane osobowe

Dane osobowe Instytut może przekazywać podmiotom, które poprzez dostarczane usługi wspierają Instytut w realizacji ww. celów przetwarzania. Do kategorii tych podmiotów zaliczyć można przede wszystkim dostawców oprogramowania i aplikacji wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych, podmioty świadczące usługi utrzymania systemów i aplikacji IT, dostawców usług szkoleniowych (trenerzy, coachowie współpracujący z Instytutem w prowadzeniu zajęć), podmioty świadczące usługi doradztwa, w tym doradztwa prawnego, biuro rachunkowe, operator pocztowy, firmy kurierskie, podmioty uczestniczące w procesie dofinansowania udziału w szkoleniach.

Dane osobowe mogą być przekazywane International Coaching Federation jako instytucji akredytującej działalność szkoleniową Instytutu Mukoid i prowadzącej audyty jakości usług szkoleniowych.

Dane osobowe mogą być także udostępnione organom państwowym do prowadzonych przez nie postępowań na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania jej danych osobowych i przesłanek, o jakich mowa w art. 15-21 RODO przysługuje:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie żądania realizacji ww. praw prosimy kierować drogą elektroniczną na adres instytut@mukoid.com lub na adres siedziby Instytutu. Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji na ten temat prosimy o kontakt z nami.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

V. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Instytut prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu instytut@mukoid.com. Polityka prywatności Instytutu może ulec zmianie, jednakże w każdym takim przypadku wynikające z niniejszej Polityki Prywatności uprawnienia użytkownika, nie zostaną ograniczone bez jego wyraźnej zgody. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na stronie internetowej.

VI. Polityka Cookies

“Cookies” to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywanie na Twoim urządzeniu podczas wizyt w serwisach internetowych. Pozwalają one zasadniczo na zidentyfikowanie Twojej przeglądarki podczas kolejnych wizyt w rozmaitych serwisach.

Z plików “cookies” korzystają także serwisy internetowe Instytutu dostępne pod adresami domenowymi m.in. http://studiacoachingu.com/ oraz http://mukoid.com/

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron naszych serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z naszych stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
c) pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
d) “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania.

Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszych serwisach, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika naszych serwisów internetowych, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia “cookies”.

Jeżeli nie chcesz, by pliki “cookies” były przechowywanie na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy witryna chce przechować na Twoim urządzeniu taki plik.
Możesz także w każdej chwili usunąć te pliki “cookies”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu.

Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na zapoznawanie się witryną, zarządzanie plikami “cookies” może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików “cookies”, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Ciebie przeglądarki. Odnajdziesz je w menu w zakładce “Opcje” lub “Ustawienia”.
Możesz też skorzystać z funkcji “Pomoc” w przeglądarce.

Poniżej podajemy linki do instrukcji zarządzania “cookies” dla najpopularniejszych na rynku przeglądarek:

 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 16.09.2020