Wywiad Spotello

1. Instytut Mukoid prowadzi praktyczne studia umiejętności coachingowych. Skąd pomysł na takie przedsięwzięcie?

Te umiejętności są bezcenne nie tylko dla coachów, ale także dla przedstawicieli innych zawodów, zwłaszcza pracujących z ludźmi, jak managerowie, nauczyciele, trenerzy, konsultanci, prawnicy, lekarze… Ale także w naszym codziennym i niecodziennym życiu, kiedy zależy nam na dobrych relacjach, na porozumieniu, pozytywnej energii, realizacji naszych celów i samorealizacji, słowem – na dobrym życiu. Coaching w Instytucie Mukoid tego właśnie uczy, takich postaw i takich zachowań.

2. Jakie są warunki podjęcia studiów I stopnia? Komu te studia są szczególnie polecane?

Do niedawna nasze kursy nosiły nazwę „Studia Zawodowe Coachingu”, gdyż faktycznie były i są dedykowane osobom, które chcą coaching uprawiać zawodowe. Jednak okazuje się, że wielu naszych studentów nie myśli o zmianie zawodu, lecz właśnie o nabyciu takich kompetencji, jakie mają profesjonalni coachowie, aby korzystać z nich w rozmaitych sytuacjach zawodowych i osobistych.
Warunkiem podjęcia Praktycznych Studiów Umiejętności Coachingowych 1 stopnia jest przejście procesu rekrutacji, którego głównym etapem jest telefoniczna rozmowa z naszym Managerem Studiów. Jej celem jest wstępne poznanie kandydata, jego motywacji i potrzeb. Na studia zapraszamy osoby dojrzałe, posiadające już doświadczenie zawodowe i życiowe.

3. Jak wygląda program studiów?

Program studiów oparty jest na modelu kompetencyjnym ICF – największej i najbardziej rozpoznawalnej na świecie organizacji profesjonalnego coachingu (mamy najwyższy stopień akredytacji ICF). Natomiast sam przebieg nauki można streścić w 3 słowach: praktyka, refleksja nad praktyką, i coraz lepsza praktyka. Nasi studenci praktykują coaching, a nie uczą się o nim teorii czy historii. To zdecydowanie wyróżnia nasz program i jego efekty. Nasi absolwenci opuszczając „mury” Mukoid mają pewność siebie, odwagę i umiejętności, po prostu wiedzą jak to robić! Po prostu są już coachami. Bo w czasie studiów przećwiczyli i doświadczyli różnych sytuacji i otrzymali cenne praktyczne wskazówki od swoich coachów-mentorów.

4. Co wyróżnia praktyczne studia umiejętności coachingowych?

Koncentrujemy się na tym, co najbardziej istotne, potrzebne i praktyczne. Indywidualnie i przyjaźnie podchodzimy do każdego z naszych studentów. Podobnie jak w coachingu – ich sukces jest miarą naszego sukcesu. Wciąż doskonalimy się i rozwijamy i do tego inspirujemy naszych studentów. Dla wielu z nich udział na studiach Mukoid to nie tylko nauka zawodu czy umiejętności, to także wspaniały okres rozwoju, odkrywania siebie, czasami wręcz duchowej przemiany.

5. Jak długo trwa taki kurs?

Stopień 1 to pięć weekendowych zjazdów rozłożonych na około pół roku. Niby krótko, ale naprawdę intensywnie!

6. Co jest kolejnym krokiem po ukończeniu praktycznych studiów umiejętności coachingowych? Absolwent jest już przygotowany do rozpoczęcia praktyki coachingowej, czy to dopiero początek coachingowej edukacji?

Absolwent jest w 100% przygotowany do rozpoczęcia praktyki coachingowej. Niektórzy zresztą wcale nie czekają do zakończenia studiów, lecz rozpoczynają swoją praktykę już wcześniej – gorąco ich do tego zachęcamy! Jednak zwód coacha, jak wiele innych zawodów 21. wieku to nieustanna ścieżka uczenia się i rozwijania swoich umiejętności. Zapraszamy zatem do uczestnictwa w 2 stopniu Praktycznych Studiów Umiejętności Coachingowych. Oferujemy także specjalistyczne szkolenia dla coachów, np. w zakresie coachingu zespołowego, różnych odmian, technik i narzędzi coachingowych.

7. Jakie są losy absolwentów praktycznych studiów umiejętności coachingowych?

Wielu z nich zostaje profesjonalnymi coachami, jedni pracują w biznesie lub dla biznesu, inni zajmując się tzw. life coachingiem, czyli coachingiem dla osób prywatnych. Chyba wszyscy wykorzystują nabyte umiejętności w swoim życiu – jako przełożeni i podwładni, jako rodzice i dzieci, jako partnerzy, przyjaciele, obywatele, sąsiedzi… Wszyscy twierdzą, że teraz ich życie stało się lepsze i łatwiejsze, że lepiej się w nim odnajdują i że ich otoczenie także zauważa to i docenia.