Zatem czym jest coaching?

Definicja International Coaching Federation* mówi, że jest to taki rodzaj kreatywnego i partnerskiego procesu, który prowokuje klientów do myślenia i inspiruje ich do zwiększenia swojego potencjału, zarówno osobistego jak zawodowego.

Rozkładając to złożone zdanie na czynniki pierwsze:

  1. Coaching ma na celu zwiększenie potencjału klientów, czyli ich możliwości, umiejętności, zasobów wewnętrznych lub zewnętrznych, słowem tego wszystkiego, co mogą (jeśli zechcą) wykorzystywać dla osiągania swoich celów tak w życiu osobistym jak zawodowym.
  2. Ponieważ mowa jest o klientach, coaching jest usługą dla klientów i to usługą, która trwa przez pewien czas i sukcesywnie prowadzi do zmiany (gdyż to właśnie oznacza słowo proces). Na czym polega ta zmiana? Odpowiedź jest w punkcie 1.
  3. Podczas tego procesu coach i klient są partnerami, to znaczy że nie ma tu asymetrii relacji, np. takiej jaka zachodzi między nauczycielem a uczniem, lekarzem a pacjentem, szefem a podwładnym czy opiekunem a podopiecznym
  4. Coaching polega na prowokowaniu do myśleniainspirowaniu, zatem nie ma w nim miejsca na dostarczanie gotowych przepisów i bezkrytycznym przyjmowaniu czegokolwiek za oczywiste
  5. No i na koniec: chodzi o zwiększanie potencjału klienta, czyli o rozwijanie czegoś korzystnego, a nie o pozbywanie się czegoś, co jest w nim złe lub szkodliwe. Oczywiście może zdarzyć się, że aby wyhodować kwiat, trzeba wyplenić chwasty, lecz nie plewienie chwastów jest zadaniem ogrodników lecz hodowla kwiatów.

Uwaga: potencjał to coś, co klient już w pewien (choćby potencjalny) sposób posiada, a więc gdy klient w danym obszarze albo na danym etapie nie posiada potencjału – nie stosujemy coachingu lecz inne metody rozwoju człowieka (np. doradztwo, szkolenie, wychowanie, leczenie).

Tylko tyle? – możesz zapytać.

Tak, tyle i aż tyle. Bo ze zrozumienia tych pozornie prostych zasad wypływają dalsze, bardziej złożone kwestie, np.

  • Dlaczego coach raczej zadaje pytania niż przemawia?
  • Czemu coaching musi być etyczny? I co to faktycznie oznacza?
  • W jaki sposób można kogoś inspirować i prowokować do myślenia?
  • Na czym polega partnerska relacja w coachingu, od czego zależy, jak ją budować i jak o nią dbać?
  • Co to znaczy – być coachem? Jakie trzeba mieć umiejętności? W jaki sposób można je nabyć?

Odpowiedzi na te i mnóstwo innych pytań znajdziesz na naszym blogu lub… na dobrym kursie coachingu.


* Spośród wielu będących w obiegu definicji coachingu, wybieram tę, sformułowaną przez najstarszą, największą i najbardziej miarodajną światową organizację coachingu, jaką jest International Coaching Federation (ICF).