Jak zostać coachem? Jak wybrać szkołę coachingu?

Pytacie:

Jak zostać profesjonalnym coachem?
Jakie studia, kursy czy szkolenia należy skończyć?
Czy trzeba być psychologiem?
Czy gdy ktoś skończy psychologię, może nazywać się coachem?

A oto moje odpowiedzi:

Ponieważ coaching to odrębna od psychologii dziedzina, więc na 2 ostatnie pytania odpowiedź brzmi: nie!

Wprawdzie psychologia wiele mówi o człowieku, zresztą podobnie jak nauki medyczne, antropologia czy socjologia (że nie wspomnę o filozofii czy… literaturze). Znajomość każdej z nich jest wielce przydatna, nie tylko coachowi, ale każdemu profesjonaliście pracującemu z ludźmi, od nauczyciela przez policjanta do lekarza. Jednakże tym, co wyróżnia coaching nie jest naukowa teoria, lecz pewna specyficzna metoda działania – określony zbiór praktycznych kompetencji i etycznych standardów zachowania, oparty na założeniach światopoglądowych, bardziej wynikających z wizji tego jak być powinno niż z opisu tego, jak faktycznie jest.

Dobre szkoły coachingowe nie tylko uczą rozumienia i praktykowania tych kompetencji, respektowania standardów, ale także zachęcają do nieustannej refleksji nad sobą i swoim działaniem. Czy postępuję jak należy? Czy mam prawo zachować się w ten sposób? Jakich granic nie wolno mi przekraczać? Jaki wpływ mogą mieć moje słowa? Tego rodzaju pytania rozbudzają świadomość i kształtują postawy. Nic dziwnego, że dla wielu absolwentów nauka coachingu to nie kurs jeden z wielu, lecz prawdziwy proces wewnętrznego dojrzewania.

Więc moja odpowiedź na 2 pierwsze pytania brzmi tak: na pewno należy skończyć porządny kurs w dobrej szkole coachingowej.

Co to znaczy? Jak rozpoznać czy szkoła jest wiarygodna i czy da ci dobre podstawy?

Oczywiście można przeprowadzać badania rynku, porównywać programy, trenerów, opinie etc. Jednak najprostszą i najbezpieczniejszą metodą pierwszej selekcji jest wybrać kurs na poziomie Level 2 (professional) w szkole posiadającej akredytację największej, uznanej na całym świecie organizacji jaką jest International Coaching Federation (ICF). To gwarantuje, że twój certyfikat także będzie rozpoznawalny na całym świecie, a umiejętności jakie nabędziesz będą tymi, jakie powinien posiadać profesjonalny coach.

Nauka umiejętności to nie to samo co przekaz wiedzy, to bardziej jak terminowanie rzemiosła czy sztuki (bo zanim coś stanie się sztuką, a ktoś artystą – najpierw musi przejść etap solidnego rzemiosła). Zatem należy uczyć się od mistrzów: tutorów – mentorów – praktykujących coachów – umiejących nauczać (nie teoretyków czy akademików!). Najlepiej robić to w towarzystwie innych adeptów coachingu, czyli w szkole coachingowej, która profesjonalnie tym się zajmuje.

Odradzam uczelnie czy instytucje, które oferują naukę coachingu niejako „przy okazji” innych dyscyplin. Odradzam wielkie, sieciowe, na obcych licencjach. Polecam takie, gdzie znajdziesz życzliwą atmosferę wsparcia i zainteresowanie Tobą, Twoimi potrzebami i wartościami – Twoją indywidualnością. Bo na tym polega coaching.